Z1
z wysokości 500m spada ciało . oblicz czas spadania i szybkość z jaką ciało uderzyło o ziemie

z2
jaką mase posiada ciało które pod wpływem siły 200N doznae przyspieszenia 2 m/ s²

z3
jaka siła działa na ciało o masie 4kg poruszającego się z przyspieszeniem 6m/s²

z4
z jakim przyspieszeniem porusza się ciało o masie 8kg jeśli działa na niego siłaa 160N

za dobrze rozwiązane zadania ze wzorami itp daje max pkt

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T22:13:12+02:00
1. Dane:
h = 500m
g = 10m/s²

Szukane:
t = ?
v końcowa = ?

Wzory:
h = gt²/2 → 2h = gt² → √2h/g = t
a = v/t → v = at
W tym zadaniu a = g , czyli 10m/s² .

t = √2×500m:10m/s²
t = √100[m×s²/m]
t = 10√s²
t = 10s

v = 10m/s² × 10s
v = 100m/s

Odp.: Ciało uderza w ziemię po 10s z szybkością 100m/s .

2. Dane:
F = 200N
a = 2m/s² = 2N/kg

Szukane:
m = ?

Wzór:
F = ma → m = F/a (II zasada dynamiki)

m = 200N : 2N/kg
m = 100 [N ×kg/N]
m = 100kg

Odp.: Masa ciała wynosi 100kg .

3. Dane:
m = 4kg
a = 6m/s² = 6N/kg

Szukane:
F = ?

Wzór:
F = ma (II zasada dynamiki)

F = 4kg × 6N/kg
F = 24N

Odp.: Na ciało działa siła 24N .

4. Dane:
F = 160N
m = 8kg

Szukane:
a = ?

Wzór:
a = F/m (II zasada dynamiki)

a = 160N : 8kg
a = 20N/kg = 20m/s²

Odp.: Przyspieszenie ciała wynosi 20m/s² .
2010-03-28T22:17:09+02:00
1. nie umiem wg. mnie za mało danych

2.
F= 200 N
a= 2 m/s²
m= ? = 100 kg

m=F/a
m=200/2
m=100 kg

3.
m= 4 kg
a= 6 m/s²
F= ? = 24 N

F=am
F=4 x 6
F=24 N

4.
m= 8 kg
F= 160 N
a= ? = 20 m/s²

a=F/m
a=160/8
a= 20 m/s²