Odpowiedzi

2009-10-31T15:19:54+01:00
Społeczeństwo Sparty:
*Spartanie-pełnoprawni obywatele,tylko oni mieli pełne prawa polityczne,sprawowali urzędy,zakaz pracy zarobkowej i posiadania na własność ziemi,stanowili 2-3% ludności,byli odpowiedzialni za losy państwa
*Periojkowie-(mieszkający wokoło)-zamieszkiwali tereny podbite,mało urodzajne,zajmowali się rzemiosłem,handlem,żeglugą;cieszyli się wolnością osobistą,mieli własny samorząd kontrolowany przez Spartę,służyli w wojsku spartańskim
*Heloci-ludność podbita,traktowani jak niewolnicy,związani z ziemią,nie można ich było sprzedać,nie mieli żadnych praw.
"Wychowanie Spartan trwało aż po wiek dojrzały.Nikt nie mógł postępować jak mu się podobało.Żyli w polis jak w obozie wojskowym,oddając się sprawom publicznym i prowadząc taki rodzaj życia jaki prawo przepisywało" cytat Plutarch
Po ukończeniu 7 lat chłopcy musieli uczyć się znosić zmęczenie,zwyciężać w walce,znosić niewygody,głód,różnice temperatur oraz kary cielesne,kraść,kłamać,czytać,pisać i znać dzieje Sparty i jej prawa.W wieku 20-30 lat wszyscy podlegali koszarowaniu przez cały dzień doskonaląc się w sztuce wojennej.Po ukończeniu 30 lat człowiek stawał się pełnoprawnym obywatelem Sparty-mógł się ożenić,dostawał od państwa ziemię z przydzielonymi helotami i do 60 raku życia musiał uczestniczyć w ćwiczeniach wojskowych,brał udział w Zgromadzeniu Ludowym.

Ateny:
*Zgromadzenie Ludowe tworzyli pełnoletni wolni mężczyźni mający obywatelstwo ateńskie i ukończyli 20 lat,
*Podział obywateli na 4 klasy według dochodów i od tego zależał dostęp do urzędów,kasata długów i wykup Ateńczyków sprzedanych poza granice Attyki za długi,zakaz pożyczek pod zastaw osoby dłużnika,
*Rządy arystokracji,która posiadała majątek,ponosiła największe świadczenia na rzecz państwa,miała największy wpływ na władzę
*wolność wypowiedzi,zasada równości wobec sprawowania urzędów,równość wobec prawa
*wszystkie urzędy były płatne i losowane (z wyjątkiem strategów)
*rozszerzenie horyzontów myślowych,pobudzenie ciekawości,wpływ na kulturę(filozofię)
1 5 1