Odpowiedzi

2010-03-28T22:12:30+02:00
Dobry obywatel powinien:
-interesować się życiem publicznym
-znać swoje prawa i obowiązki
-orientować się w bieżących problemach dotyczących społeczności lokalnej i krajowej
-angażować się w sprawy regionu i państwa
-próbować wywierać wpływ na decyzje władz, np. w gminie lub państwie poprzez głosowanie i członkostwo w organizacjach
-dbać o dobro całego społeczeństwa
65 4 65