Odpowiedzi

2010-03-28T22:24:18+02:00
Zakladam, ze rysunek zrobisz sam.
1.
H=6
2r=6
V= ⅓ Pp×H

Pp=πr²
V=⅓π×9×6
V=18π

2.
r-promien podst.
H- wys. walca
Ppc= 2πr²+ 2πr×H
Ppc= 2πr(r+H)
V= πr²H
Mamy 2 przypadki:
Ip. 2r=4 ∧ H=8
r=2
Ppc = 40π
V= 32π

IIp. 2r=8 ∧ H=4
r=4
Ppc= 64π
V= 64π
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T22:28:21+02:00
1)
stożek
V=⅓πr²*h

r=6:2=3
h=6

V=⅓π*3²*6
V=2π*9
V=18π [cm³]

2) walec
V=πr²h
Pc=2πr²+2πrh

Iprzypadek
r=4:2=2
h=8

V=π*2²*8
V=4*8π
V=32π [cm³]

Pc=2π*2²+2π*2*8
Pc=2π*4+32π
Pc=8π+32π
Pc=30π [cm²]

IIprzypadek
r=8:2=4
h=4

V=π*4²*4
V=16*4π
V=64π [cm³]

Pc=2π*4²+2π*4*4
Pc=2π*16+32π
Pc=32π+32π
Pc=64π [cm²]