Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-28T23:37:00+02:00
1) Zn + 2 HCl→ ZnCl₂ + H₂ (gaz)
Zn⁰ + 2H⁺ + 2 Cl⁻ → Zn²⁺ + 2Cl⁻ + H₂⁰
Zn⁰→ Zn²⁺
2H⁺→ H₂⁰

2)AlCl₃ + 3 NaOH→ Al(OH)₃ (nierozpuszczalny osad) + 3 NaCl
Al³⁺ + 3 Cl⁻ + 3Na⁺ + 3 OH⁻→ Al(OH)₃ + 3 Na⁺ + 3 Cl⁻
Al³⁺ + 3 OH⁻→ Al(OH)₃

3)2 NaCl + H₂SO₄→ Na₂SO₄ + 2 HCl (gaz)
2 Na⁺+ 2 Cl⁻ + 2 H⁺ + SO₄²⁻→ 2 Na⁺+ SO₄²⁻+ 2HCl
2 Cl⁻ + 2 H⁺→ 2HCl

4)AgNO₃ + NaCl→ AgCl (nierozpuszczalny osad) + NaNO₃
Ag⁺ + NO₃⁻ + Na⁺ + Cl⁻→ AgCl + Na⁺ + NO₃⁻
Ag⁺ + Cl⁻→ AgCl

5)Na₂SO₃ + H₂SO₄→ Na₂SO₄ + SO₂(gaz) + H₂O
2 Na⁺ + SO₃²⁻ + 2 H⁺ + SO₄²⁻→2 Na⁺ + SO₄²⁻+ SO₂ + H₂O
SO₃²⁻ + 2 H⁺ + → SO₂ + H₂O

6) NaNO₃ + HCl → ta reakcja nie zachodzi
2 2 2