1.Jakie wydarzenia przekazane w Ewangelii przeżywamy w Wielki Piątek ?
2.Jakie zwierzę występuje w scenie zaparcia się P.Jezusa przez Św.Piotra ?
3.Co wydarzyło się na Golgocie ?
4.Jakim czynem Judasz wskazał P.Jezusa żołnierzom ?
5.W jakim mieście leży ogród Getsemani ?
6.Do kogo i kiedy P.Jezus powiedział " Dziś ze Mną będziesz w raju " ?
7.Jak nazywał się mężczyzna, który pomagał nieść krzyż P.Jezusowi ?
8.Jakiej kobiecie jako pierwszej ukazał się P.Jezus ?
9.Kogo uwolnił Piłat zamiast P.Jezusa ?
10.Który Apostoł nie uwierzył w zmartwychwstanie P.Jezusa ?
11.Jak uczniowie zareagowali na pojmanie P.Jezusa ?
12.O co modlił się P.Jezus w ogrodzie Getsemani ?
13.Jak nazywał się najwyższy arcykapłan, który skazał P.Jezusa ?
14.Kim był Poncjusz Piłat ?
15. Dlaczego przy grobie P.Jezusa postawiono straże ?
16.Kobieta, która otarła P.J twarz
17.Jak nazywał się człowiek, który złożył Ciało P.Jezusa w swoim grobie ?

2

Odpowiedzi

2010-03-28T22:23:09+02:00
1. adoracja krzyża
2. kogut
3. ukrzyżowanie pana jezusa
4. zdradzają go
5. -
6. do złoczyńcy, który został z nim ukrzyżowany
7. szymon
8. maryji albo weronice
9. barabasza
10. tomasz
11. przestraszyli się
12. o łaskę( chyba)
13. -
14. -
15. żeby nikt nie wykradł ciało
16. weronika
17. józef
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T22:26:37+02:00
1. ukrzyżowanie i śmieć Pana Jezusa
2.kogut
3.ukrzyżowanie pana Jezusa i dwóch więźniów
4.za 30 srebrników sprzedał informacje o Jezusie
5.Jerozolima
6.do więźniów ukrzyżowanych obok niego
7.Szymon z Cyreny
8.Marii
9.Barabasza
10.Jan
11.zdenerwowali się
12. Pan Jezus modlił się trzykrotnie do Ojca
13.Piłat
14.Skazal Jezusa na śmierc
15.żeby nie ukradziono ciała
16.Weronika