Odpowiedzi

2009-10-31T15:28:57+01:00
Władza: Włochy-Narodowa Partia Faszystowska, Niemcy-NSDAP,Rosja-Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia Robotników

Symbolika:Włochy-wiązki rózg z zatkniętym w nie toporem, Niemcy-swastyka,Rosja-młot i sierp.

Podobieństwa-W obu krajach występowało zjawisko tzw. kultu jednostki, czyli okrywaną czcią niemal, że boską dyktatora kraju, w przypadku Niemiec był nim Hitler, w przypadku Rosji Stalin, a we Włoszech Mussolini.
W Rosji dyktatura opierała się an NKWD (tajna policja), a w Niemczech na SS(sztandary ochronne), SA (oddziały szturmowe), a później Gestapo (tajna policja).
Różnice-Totalitaryzm w Rosji przyniósł ludziom biedę, a w Niemczech rozwinęła się polityka zagraniczna, natomiast we Włoszech nastąpiło ożywienie gospodarcze.