Odpowiedzi

2010-03-28T22:22:00+02:00
Składniki stałe:

(skład niezmienny do wysokości 80 km, w stanie suchym, czyli bez pary wodnej)
azot – 78,08%
tlen – 20,95%
argon – 0,934%
neon – 18,18 ppm
hel – 5,24 ppm
metan – 1,7 ppm
krypton – 1,14 ppm
wodór – 0,55 ppm
ksenon – 0,085 ppm
Składniki zmienne:

(różne, w zależności od położenia geograficznego, pory roku i innych sytuacji, np. erupcji wulkanu)
dwutlenek węgla – średnio 380 ppm
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
ozon (ok. 0,000001 części atmosfery)
składniki mineralne: pył, sadza
składniki organiczne: drobnoustroje, zarodniki roślin
Suche powietrze ma średnią masę molową 28,84 g/mol.
1 5 1
2010-03-28T22:23:48+02:00
Skład:
- azot – 78,08%
- tlen – 20,95%
- argon – 0,934%
0,066% inne gazy ( w tym dwutlenek węgla, para wodna i gazy szlachetne).
1 4 1