Odpowiedzi

2010-03-28T22:31:50+02:00
1)Podaj wspólrzędne wierzchołka paraboli
a)y=x²-4
(0,-4)
b)y=-(x-3)²+1
(3,1)
c)y=(x+4)²-1
(-4,-1)
d)y=(x+6)²
(-6,0)
e)y=-6x²+x+1
xw=-b/2a
xw=-1/(-12)=1/12
yw=-Δ/4a
yw=-25/-24=25/24
(1/12,25/24)
f)y=x²-x-6
xw=1/2
yw=-25/4
(1/2,-25/4)
2)Podaj zbiór wartosci
f(x)=x²+3
Zbw=<3,∞)
f(x)=-x²-2x-2
f(x)=x²-2x
yw=-4/4=-1
Zbw=<-1,∞)'