NA TERAZ !!!!! POMOCY !!!!!

1. samochód o masie 0.9t porusza sie po wklęsłym terenie o promieniu krzywizny 400m jaka bedzie siła nacisku w jego najnizszym punkcie obliczenia w układzie SI

2. Oblicz prace jaką trzeba wykonać aby ciało o masie 800g podniesc ruchem jednostajnie przyśpieszonym o przyśpieszeniu a=2m/s[s do kwadratu] na wysokość 4m

3 Zamień 2.5 kM na W oraz 4.2 kW na kM
4. jaką pracę wykonamy podnosząc kamień o masie 1200g z wysokości 15m na wys. 35 m

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T13:10:51+02:00
Zad1


zad 2
m=800g
a=2
h=4m

e=w
e=mgh
W=0.8kg*(10m/s2+2m/s2)*4m=

zad3
2.5 kM na W oraz 4.2 kW na kM


1kM= 735,49875 W

2,5kM-xW xkM - 4200kW=
xW=1837,5 xkM=5,71
zad4

h1=15m
h2=35m
m=1,2kg
w=mgh
w=1,2kg*10m/s2*20kg= J