Odpowiesz na pytania do krzyzówki.
POMOCYY DAMM NAJJ PLISS:)
NIE MUSZA BYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI!!
1)Benzyna bywa też stosowana jako
2)Pozostałość po destylacji ropy naftowej
3)inna nazwa benzyny
4)najlżejsze frakcje ropy naftowej
5)Proces rozdzielania mieszaniny węglowodorów
6)Najpopularniejsze paliwo
7)Powstają w reakcji wyższych kwasów karboksylowych z wodorotlenkami.
8)Powstają w reakcji kwasów karboksylowych z alkoholami.
9)Roztwór wody z bromem. (11)
10)Wyższe kwasy karboksylowe, inaczej. (10)
11)Reakcja przyłączania. (7)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T00:03:50+02:00
1. rozpuszczalnik
2. gudron (albo mazut)
3. olefiny
4. gazy (najlżejszy jest metan, etan - odprowadza się je do świeczki/pochodni)
5. destylacja
6. wegiel (nie jestem pewien co autor mail na myśli tak jak w przypadku pozycji nr 3)
7. mydła
8. estry
9. woda bromowa
10. kwasy tłuszczowe
11. addycja