1. Co oznacza określenie, że prawa człowieka są:
*naturalne
*nienaruszalne
*niezbywalne

2. Wymień podstawowe prawa człowieka i wyjaśnij co one oznaczają.

3. Wymień dokumenty broniące praw człowieka.

4. Gdzie najczęściej łamane są prawa człowieka.

5. W jaki sposób obywatel Recz Pospolitej może bronić swoich praw?

6. Wymień organizacje pozarządowe broniące praw człowieka, opisz ich działalność.

7. Zasady działania Amnesty International.

8. Wymień prawa dziecka.
9. Wymień mniejszości narodowe w Polsce i przedstaw ich prawa.

10. Obowiązki i cnoty obywateli Rzecz Pospolitej?

11. Kim byli:
*Janusz Korczak
*Mahatma Gandhi

2

Odpowiedzi

2010-03-29T15:54:05+02:00
Nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne (obowiązują niezależnie od ich potwierdzenia przez władzę państwową) i niepodzielne (wszystkie stanowią integralną i współzależną całość).
4 2 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:18:36+02:00
1. naturalne - takie ktore mamy od chwili narodzenia do chwili smierci np do zycia
nienaruszalne - nikt nie moze ich nam odebrac
niezbywalne - nie możemy sie ich zrzec (sa przypisane do nas na stałe) np prawa do zycia - dlatego eutanazje jest niedozwolona
2.
- Prawo do życia - zakaz pozbywania innych ludzi życia oraz dbanie o życie innych, mozna podciągnąć do tego prawo do opieki medycznej, zakaz aborcji, eutanazji, kary śmierci
-Prawo do wolności - człowiek rodzi sie wolny i nikt nie moze mu tej wolności ograniczać
-Wolność religijna - nikt nie może ingerować w naszą wiare, mozemi wierzyc w co chcemy i nikt nas nie moze zmusic do jej zmiany
- Prawo do prywatności - nikt nie moze np czytac naszej korespondencji, zakładać podsłuchów (wyjatkiem sa osoby podejrzane o przestępstwo)
- Prawo do własności - człowiek może gromadzić dobra materialne i przestepstwem jest mu odpieranie ich
3.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948r
Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka z 1966r
Konwencja o Prawach Dziecka z 1989r
Karta Narodów Zjednoczonych z 1945r
4.
m.in. w Afryce i Ameryce Pd. wykorzystuje się dzieci do pracy za głodowe pensje, oraz zmusza do walki na wojnach, oraz w chinach - państwie autorytarnym gdzie np podczas olimpiady bylo przesiedlenie mieszkańcow aby zbudowac miasteczko olimijskie.
5.
Może się zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich, jest nim Janusz Kochański, lub po prostu pjść na policje i zgłosić przestępstwo, ponieważ łamanie przw człowieka jest zbrodnią.
6.
-Helsińska Fundacja Praw Człowieka
-Amnesty International
-Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc (jakiś krotki opis znajdziesz w internecie, bo nie pamietam dokladnie czym sie zajmja)
7.
-uwalnianie wszystkich więzionych za przekonania
-zapewnienie uczciwych procesów więźniom politycznym
-walka z karą śmierci
-walka ze stosowaniem tortur
8.
-do życia
-do nauki
-do ochrony zdrowia
-do rozwoju
-do opieki zdrowotnej
-oraz do zdrowego środowiska naturalnego
9.
niemcy, białorusini, ukraińcy, romowie, rosjanie, łemkowie, litwini, wietnamczycy(warszawa drugie najwieksze na swiecie skupisko wietnamczykow)
-maja prawo do wolnosci wyznania, do uczestnictwa we własnym zyciu kulturowym, wolnośc sumienia, równości wobec prawa, prawo zrzeszanai się
10.
obowiazki:
-wierność RP i troska o wspolne dobro kraju
-przestrzeganie prawa (w tym placenie podatków)
-służba wojskowa (niby zniesiona obowiazkowa, ale w konstytucjin jest napisane) oraz obrona kraju w razie zagrozenia
-dbanie o srodowisko naturalne
cnoty (jezeli dobrze rozumiem chodzi o prawa):
-prawo do nauki
-do wolnosci tworczej, religijnej, kożystania z dóbr kulturowych
-prawo do składania skarg, pozywania
- prawo do słuzby publicznej
-nietykalność i wolność osobista
-wolność od tortur
-swoboda poruszanai sie po kraju
-prawo do sprawiedliwego procesu
11.
korczak - lekarz walczący o prawa dziecka, który w obozie koncentracyjnym, mimo ze nie musial, wszedł z dziećmi do komory gazowej.
ghandi-walczyl o prawa obywatela w afryce ale w sposób pokojowy np bierny opór, udawalo mu sie.
5 5 5