Odpowiedzi

2010-03-28T23:17:57+02:00
Ciśnienie z definicji to siła działająca n powierzchnie p=F/S [Pa]=[N/m2]
Przekształcając wzór uzyskujemy F=p*S, gdzie F to siła,a S powierzchnia.
1cm2=0,0001m2
F1= 200000[Pa]*0,0001[m2]=20 N
F2= 200000[Pa]*0,0005[m2]=100 N
1 5 1