Można przyjąć że równik jest okręgiem o promieniu 6371km. Oblicz jaką powierzchnię miałaby kula ziemska, gdyby była kulą o takim promieniu. Porównaj otrzymany wynik z rzeczywistą powierzchnią Ziemi równą 510,066 mln km kwadratowych.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T23:11:37+02:00
R=6371km
pole=4πr²=4π×6371²≈509 805 870km²
w rzeczywistości ziemia jest wieksza o :510 066 000-509805870= o 260 130km²
8 3 8