1. Braleś udzial w prywatce.opowiedz a)co bylo jej powodem i kto w niej uczestniczyl b)co ciekawego sie wydarzylo
2brales udzial w wycieczce a)o ktorej wyjechaliscie i ilu bylo uczestnikow b)jak dlugo trwala i czym podrozowaliscie
3. kurs jezykow a)jak sie o nim dowiedziales b)ile osob liczyla twoja grupa i ile miales lekcji dziennie
4.opowiedz o twiom pierwszym dniu w szkole
5.opowiedz a)w jakich okolicznosciach zgubiles komorke b)jak zareagowales i jaksprawa sie skonczyla

przetlumaczyc oczywiscie na angielski
prosze o jakies tlumaczenie polskie na koncu

1

Odpowiedzi

2010-03-29T00:19:12+02:00
1)
a) I was on a party last weekend. It was my friend's Tom birthday, so he'd decided to invite me and some other people from our class to his house.
b) When we were having fun, Tom's parents arrived. Everybody thought that they would be angry because of mess and noise, but they just came to give Tom a gift!

2)
a) We set off at 8 o'clock in the morning. There were 25 people.
b) The trip lasted one day. We travelled by school bus.

3)
a) My English teacher told me about the language course.
b) In my group there were 15 people. I had 5 lessons everyday.

4) My first day at school didn't start happily. I missed my bus so I had to catch a taxi. I'd arrived at school five minutes after classes started. When I came into class, everybody was looking at me. I introduced myself politely and sat with a strange-looking girl. I was a little scared at first because I didn't know anybody, but later, when I met a lot of nice people I relaxed and felt rally good. Teachers were understanding and kind and lessons were interesting, especially biology.

5) a) I lost my mobile phone on a beach. I had it in my pocket but it must have fallen out when I was playing volleyball with my friends.
b) I panicked at first because the mobile phone was very expensive. Luckilly, one of my friends found it in the sand and gave it back to me.


Ad.1) a) Byłam na imprezie w zeszły weekend. To były urodziny mojego przyjaciela Toma, więc postanowił zaprosić mnie i parę innych osób z naszej klasy do swojego domu.
b) Gdy my się bawiliśmy, przyjechali rodzice Toma. Wszyscy pomyśleli, że będą się gniewać z powodu bałaganu i hałasu, ale oni tylko przybyli by dać Tomowi prezent!

Ad.2) a) Wyruszyliśmy o 8 rano. Było tam 25 osób.
b) Wycieczka trwała jeden dzień. Podróżowaliśmy autobusem szkolnym.

Ad.3) a) Mój nauczyciel angielskiego powiedział mi o kursie językowym.
b) W mojej grupie było 15 osób. Miałam 5 lekcji każdego dnia.

Ad.4) Mój pierwszy dzień w szkoły nie zaczął się szczęśliwie. Spóźniłam się na autobus, więc musiałam złapać taksówkę. Zjawiłam się w szkole 5 minut po rozpoczęciu zajęć. Gdy weszłam do klasy, wszyscy się na mnie patrzyli. Przedstawiłam się grzecznie i usiadłam z dziwnie wyglądającą dziewczyną. Na początku byłam nieco wystraszona, ponieważ nie znałam nikogo, ale później, gdy spotkałam wielu miłych ludzi, odprężyłam się i poczułam się naprawdę dobrze. Nauczyciele byli wyrozumiali i uprzejmi, a lekcje ciekawe, w szczególności biologia.

Ad.5) a) Zgubiłam komórkę na plaży. Miałam ją w kieszeni, ale musiała wypaść kiedy grałam z przyjaciółmi w siatkówkę.
b) Na początku spanikowałam bo telefon był bardzo drogi. Na szczęście jeden z moich przyjaciół znalazł go w piasku i oddał mi z powrotem.