1.Jaką siłą przyciągała ziemia ciebie gdy byleś noworodkiem [3,5kg],a z jaką siła przyciąga ciebie teraz gdy jesteś dorosłym człowiekiem?
2. Kula tocząca się po równi pochyłej zwiększa się w ciągu 5s prędkość z 2m/s do 4,5m/s jakie było przyspieszenie kuli?

!błagam niech mi ktoś pomoże z tym zadaniem do jutra Bardzo proszę o pomoc!

1

Odpowiedzi

2010-03-28T23:35:52+02:00
1. Wzór na siłę przyciągania ziemskiego: F=mg, gdzie m - masa; g - przyspieszenie ziemskie (9,81 m/s2)
[N]=[kg*m/s2]
Dla noworodka F=3[kg]*9,81[m/s2]=29,43 N
Dla osoby dorosłej m=70kg F=70[kg]*9,81[m/s2]=686,7 N
2. Przyspieszenie jest to zmiana prędkości w czasie a=dv/dt (dv i dt to zmiany prędkości i czasu, d skrót od delta).

dv=4,5[m/s]-2[m/s]=2,5[m/s] od prędkości końcowej odejmujemy prędkość początkową
dt=5[s]-0[s]=5s (0[s] to moment początkowy t0)
a=dv/dt=2,5[m/s]/5[s]= 0,5 [m/s2]