Odpowiedzi

2010-03-28T23:36:02+02:00
1. utleniacz- zwiazek lub pierwiastek ulegajacy redukcji
2. reduktor- zw lub pierwiastek ulegajacy utlenieniu
3. Mg° - 2 e --> Mg²⁺ |×2
2H⁺ + 2 e --> H₂°|×2

te 2 się skrócą, więc:

Mg + H₂SO₄ --> MgSO₄ + H₂