1.wyznacz NWW i NWD liczb
A)300 i 990
b)12,18 i 96
2.Wyznacz A∩B,A∪B,A/B,B/A Gdy A=(0,2,4,6,8)
B=(-3,-2,-1,0,1,2,3)

3Zmień ułamek 3/8 na ulamek dziesiętny
ułamek diesietny 0,16 na umalek zwykły
ułamek dziesiętny okresowy 0,(18) na ulamek dziesiętny

4. Wyznacz liczbę , której 12% stanowi 57
Oblicz 15 % liczby 300

2

Odpowiedzi

2010-03-28T23:52:11+02:00
1.wyznacz NWW i NWD liczb
A)300 i 990
NWW=33*300=9900
NWD= 2
b)12,18 i 96
NWW= 288
NWD= 2

2.Wyznacz A∩B,A∪B,A/B,B/A Gdy A=(0,2,4,6,8)
B=(-3,-2,-1,0,1,2,3)
A∩B=(2)
A∪B=(-3,-2,-1,0,1,2,3,4,6,8)

3.Zmień ułamek 3/8 na ulamek dziesiętny
3/8=0,375
ułamek dZiesietny 0,16 na umalek zwykły
0,16=16/100= 4/25


4. Wyznacz liczbę , której 12% stanowi 57
12%->57
100%->x

x=100%*57/12%=475

Oblicz 15 % liczby 300
0,15*300=15*3=45
2010-03-29T00:08:53+02:00
1.wyznacz NWW i NWD liczb
A)300 i 990
300=5*5*2*2*3
990=5*2*3*3*11
NWW (300 i 990)=990*5*2=9900
NWD(300 i 990)=5*2*3=30
b)12,18 i 96
2.Wyznacz A∩B,A∪B,A/B,B/A Gdy A=(0,2,4,6,8)
B=(-3,-2,-1,0,1,2,3)
A∩B={0,2}
A∪B={-3,-2,-1,0,1,2,3,4,6,8}
A/B={4,6,8}
B/A={-3,-2,-1,1,3}
3Zmień ułamek 3/8 na ulamek dziesiętny
3/8=3*12,5/100=0,375
ułamek diesietny 0,16 na umalek zwykły 16/100=8/50=4/25
ułamek dziesiętny okresowy 0,(18) na ulamek dziesiętny
0,18=18/99=2/11

4. Wyznacz liczbę , której 12% stanowi 57
0,12x=57
x=57:0,12
x=475
Oblicz 15 % liczby 300
0,15*300=15*3=45