1) Wymień podstawowe zasoby środowiska.
2) Wyjaśnij, dlaczego niektóre blisko ze sobą spokrewnione gatunki bardzo się od siebie różnią, choć niespokrewnione, są do siebie podobne.
3) Zdefiniuj niszę ekologiczną i przedstaw ją dla wybranego gatunku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T00:03:31+02:00
1.
Zasoby środowiska można podzielić na:
-wyczerpalne (minerały np. węgiel, powietrze,woda pitna)
-niewyczerpalne (energia słońca,wiatru)
2.
Niestety nie mam pojęcia. Jak coś to uzupełnię...
3.
Nisza ekologiczna to zespół takich czynników które zapewniają danemu gatunkowi warunki do przeżycia (jedzenie, światło, miejsce zamieszkania).

Przykład:
Nisza ekologiczna wróbelka:
-odpowiednia ilość światła
-odpowiedni przedział temeratury
-miejsce potrzebne na gniazdo
-materiały do budowy gniazdka (patyki, gałęzie)
-jedzienie: nasionka, odpadki po ludziach
-woda do picia i kąpieli


2 4 2