1 . Autokar o masie 3 ton w ciągu 2 minut zwiększył swoją szybkość z 0 km/h do 18 km/h.Oblicz średnią siłę ciągu silnika tego autokaru.
2. Podaj przykłady zjawisk, w których zachodzą zmiany enrgii wewnętrznej ciała:
a) W wyniku wykonania pracy
b) Dzięki przepływowi ciepła
3. Słońce przekazuje ciepło na Ziemię poprzez:
a) Konwekcję
b) Promieniowanie
c) Przewodnictwo
d) Wszystkie trzy odpowiedzi są prawidłowe
4. Oporów ruchu nie można zmiejszyć poprzez zastosowanie:
a) Aerodynamicznych kształtów
b) Łożysk
c) Smarów
d) Nawierzchni o jaśniejszym kolorze

!! PILNE !! Proszę o pomoc !! PILNE!!


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T00:14:43+02:00
V=18km/h=18×1000/3600=18×10/36=5m/s
t=2min=120sek.
vo=0m/s
vk=5m/s
vo-vk=5m/s
E=1/2 mv²=mv²/2
3000×5²=3000×25/2=37500 zad z autokarem
1 5 1