Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-03-29T02:29:24+02:00
Konstrukcja okręgu wpisanego w trójkąt (wykorzystujemy własność: Dwusieczne kątów trójkąta przecinają się w jednym punkcie, który jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt)
1. Rysujemy dowolny trójkąt ABC
2. Konstruujemy dwusieczne kątów trójkąta ABC
- dwusieczną kąta przy wierzchołku C (zał. 1)
- dwusieczną kąta przy wierzchołku A (zał. 2)
3. Otrzymujemy punkt O (punkt przecięcia się dwusiecznych) będący środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC
4. Rzutujemy punkt O na którykolwiek z boków trójkąta np. bok AC (zał. 3)
5. Otrzymujemy odcinek długości r będący promieniem szukanego okręgu
6. Kreślimy okrąg o środku w punkcie O i promieniu r
7. Otrzymujemy okrąg wpisany w trójkąt (zał. 4)
107 4 107