Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T07:59:17+02:00
Tutaj masz daty najważniejsze, ale nie byłam wstanie wybrać wszystkich ponad gimnazjalnych. Ale daty będziesz miał/-a na przyszłość :)

966r. chrzest Polski
1000r. zjazd w Gnieźnie
1025r. koronacja Bolesława Chrobrego
1138r. podział Polski na dzielnice
1226r. sprowadzenie Krzyżaków do Polski
1241r. najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
1320r. koronacja Bolesława Łokietka
1333r.-1370r. panowanie Kazimierza Wielkiego
1409r.-1411r. wielka wojna z Zakonem Krzyżackim
1410r. bitwa pod Grunwaldem
1411r. pokój w Toruniu
1454r.-1466r. wojna trzynastoletnia
1525r. hołd Pruski
1558r.-1582r. wojna z Rosją o Inflanty
1655r.-1660r. potop Szwedzki
1764r. początek panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
1772r. pierwszy rozbiór Polski (Rosja, Austria, Prusy)
1788r.-1792r. sejm czteroletni
1791r. Konstytucja 3 maja
1792r. drugi rozbiór Polski
1794r. *bitwa pod Racławicami; **Powstanie Kościuszkowskie
1795r. trzeci rozbiór Polski
1797r. powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1807r. utworzenie Księstwa Warszawskiego
1815r. powstanie Królestwa Polskiego
1830r.-1830r. powstanie listopadowe
1846r. powstanie krakowskie
1863r.-1864r. powstanie styczniowe
1918r. *odrodzenie Państwa Polskiego; **powstanie Wielkopolskie
1919r.-1921r. powstanie śląskie
1920r. wojna z Rosją Radziecką ("cud nad Wartą")
1939r. *wybuch II wojny światowej; **kampania wrześniowa
1944r. powstanie warszawskie
1945r. koniec II wojny światowej
1952r. Konstytucja PRL
1956r. *strajki robotnicze; **poznański Czerwiec; ***polski Październik
1981r. wprowadzenie stanu wojennego
1983r. *zniesienie stanu wojennego; ** pokojowa nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy
1989r. *okrągły stół, **przywrócenie nazwy Rzeczpospolita Polska
1997r. konstytucja RP
1999r. wejście Polski do NATO
2004r. przystąpienie do Unii Europejskiej.
15 4 15