Odpowiedzi

2010-03-31T08:41:56+02:00
Zad. 1
12m * 20m = 240m² - powierzchnia całej działki
(20% * 240m²) :100% = 4800m² : 100% = 48m² - powierzchnia działki
a = √48m² = √16*3 = 4√3 m
Obw. = 4 *(4√3) = 16√3m przybliżenie 16*1,7 = 27,2m

Odp. potrzeba ok. 27,2m siatki na ogrodzenie fontanny.

zad.3
P(1 pokoju) = 8m * 8m = 64m²
P(2 pokoju) = 6m *6m = 36m²
P(3 pokoju) = (90° : 360°) * π(6m)² = 0,25 * 3,14 * 36m² = 28,26m²
P(4 pokoju) = (90° : 360°) * 3,14 * (8m)² = 0,25 * 3,14 *64m² =50,24m²

P(całego domu) = 64m² + 36m² +28,26m² + 50,24m² = 178,5m²

zad 5
P(koła) = πr² r=3m
P = 3,14 * (3m)² = 3,14 * 9m² = 28,26 m²
P(kwadratu) = a²
P(kwad.) = (4m)² = 16m²
Odp. Klomb w kształcie koła ma większe pole.

zad. 8
P(trapezu) = ½ (a+b) * h
a = 4m
h = 4√2
h² + c² = 36
(4√2)² + c² = 36
32 +c ² = 36 / -32
c² = 4 /√
c = 2m
b = 2m+2m+4m =8m
P = ½(4m + 8m) *4√2m = ½ * 12m * 4√2m = 6m *4√2m = 24√2 m²

zad. 11
P (prostokąta) = a * b
P(prost.) = 45m * 40m = 1800m²
Obw = 2a +2b
Obw. = 2*45m +2*40m = 90m + 80m = 170m
170m - 4,5m = 165,5m

zad. 12

a = 30m - własność trójkąta o kątach 90°, 45°, 45°
P = 30m * 30m = 900m²
Obw. = 4, 30m = 120m

zad. 13

P(trójkąta) = (99m : 2) * 88m = 49,5m * 88m = 4356m²
a = √4356m² = 66m
obw. = 4 * 66m = 264m

Odp. Potrzeba 264m siatki aby ogrodzić działkę.

zad. 14

50² = 30² +x²
2500 = 900 + x² / -900
1600 = x² /√
x = 40cm

100² = 30² +y²
10000 = 900 + y² /-900
9100 = y² /√
y = 95cm - w przybliżeniu

2 * 50m + 40 + 2* 30 + 2 * 100 + 95 = 495 cm = 4,95m

Odp. Potrzeba prawie 5 m listewki na latawiec

P (a * b) : 2

a = 1,35 m
b = 0,9m

P (1,35 * 0,9) :2 = 0,6075 m²

Odp. tomek będzie potrzebował ok. 0,61m² foli.

zad. 15

18,84m = 2πr / :2
9,42 = 3,14 * r /: 3,14
r = 3m

P= πr²
P = 3,14 * 3²
P = 3,14 * 9m² = 28,28m²Resztę postaram się jeszcze zrobić ;))