Uzupełnij tekst.

Najcieplejszym miesiącem w Ndżamenie jest………………..,ze średnią temperaturową
powietrza …..۫ C, a najchłodniejszym-………………., ze średnią temperaturą powietrza……۫۫۫ C. Średnia
roczna amplituda temperatury powietrza wynosi ….. ۫ C. Najmniejsze opady atmosferyczne
na tej stacji występują w…………………………….,……………………………….. i ……………………,
a następnie – w …………………………..Suma opadów w tych miejscach wynosi …….. mm.
W Ndżamenie panuje klimat ……………………………. Typową formacją roślinną występującą w tym klimacie jest……………………………………….

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T08:24:38+02:00
1. Kwiecień
2. 32,6
3. grudzień
4. 23,9
5. 27
6. styczniu
7. lutym
8. grudniu
9. sierpniu
10. 215
11. suchy
12.
13 3 13