Odpowiedzi

2010-03-29T08:56:04+02:00
Nie wiem czy to dobrze

* Wizyty : 21069
* słów:900
*

More About : udział polaków w 2 wojnie światowej
Po klęsce kampanii wrześniowej rząd i wojsko opuściło kraj. Przez Rumunię władze polskie oraz żołnierze dotarli do Francji, gdzie utworzono wkrótce Polskie Siły Zbrojne. Przedstawiciele polskiego rządu twierdzili, że Polacy pomimo klęski mogą nadal brać udział w wojnie z Hitlerem, walcząc u boku państw sojuszniczych. Tak więc w okresie II wojny światowej Polacy brali aktywny udział w walkach na wielu frontach.
Pierwszą kampanią Polaków na Zachodzie była kampania w Norwegii. Walczyła tam Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich pod wodzą gen. Zygmunta Szyszki – Bohusza. Brygada ta stała się słynna głównie dzięki walkom o port Narwik. W walkach o Norwegię brały też udział polskie okręty wojenne: okręt podwodny „Orzeł” i niszczyciele „Błyskawica”, „Burza” i „Grom”. W trakcie kampanii norweskiej „Grom” został zatopiony.
Polacy brali też udział w obronie Francji przed agresją niemiecką. Do strefy przyfrontowej skierowano 1 Dywizję Grenadierów (dow. Bronisław Duch). Dywizja ta stoczyła wiele potyczek z Niemcami (m.in. zwycięska bitwa pod Lagarte), osłaniała też wycofujące się jednostki francuskie. Również we Francji została odtworzona 10 Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej, którą dowodził gen. Stanisław Maczek. Brygada ta została podzielona: część oddziałów wysłano w okolice Reims, a część pozostawiono do obrony Paryża. Po ciężkich walkach pod Montbart pojedyncze oddziały wycofały się na południe Francji. Stamtąd Maczek i jego podwładni przedostali się do Tunisu, a następnie przez Maroko francuskie, Gibraltar dotarli do Anglii.
Inaczej potoczyły się losy 2 Dywizji Strzelców Pieszych (dow. gen. Bronisław Prugar – Ketling). Po ciężkich walkach w okolicach Belford dywizja ta wycofała sie do nautralnej Szwajcarii.
W II wojnie światowej ogromną rolę odegrali polscy lotnicy. Brali oni udział w walkach nad Francją oraz w bitwie o Anglię – najbardziej znany jest Dywizjon 303 im. Tadeusza Kościuszki (zestrzelił on ponad 100 niemieckich samolotów).
Po klęsce Francji gen. Sikorski przeniósł się do Anglii. Armia Polska została ewakuowana z Francji do Wielkiej Brytanii.
Przez cały okres II wojny światowej Polacy walczyli z Niemcami na morzach. Do Wielkiej Brytanii przedostały się polskie niszczyciele, a następnie również okręty podwodne „Orzeł” i „Wilk”. 7 IX 1939 niszczyciel ORP „Błyskawica” zaatakował u wybrzeży angielskich niemiecki okręt podwodny. Polacy brali udział w akcjach floty brytyjskiej u wybrzeży niemieckich na Morzu Północnym oraz w obronie Norwegii. Ponadto okręty polskie brały udział w alianckich konwojach na Oceanie Atlantyckim i do portów radzieckich (Archanganielsk, Murmańsk).
Polacy walczyli też w obronie Tobruku. W skład 8 Armii brytyjskiej broniącej Egiptu weszła Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (dow: – gen. Stanisław Kopański). Brygada ta przez 4 miesiące broniła twierdzy – Tobruku, a następnie uczestniczyła w zdobyciu pustynnej twierdzy Bardia.
Do największych polskich sukcesów należy jednak zdobycie Monte Casino. Dokonał tego II Korpus Polski gen. Andersa. W V 1944 II Korpus brał udział w bitwie o Rzym (na linii Gustawa). W nocy z 11 na 12 V Polacy uderzyli na kluczową pozycję Niemców, klasztor Monte Casino. Dopiero drugie natarcie (17 V) przyniosło sukces i klasztor został zdobyty, zaś linia Gustawa przełamana. Po zdobyciu Monte Cassino II Korpus brał udział w wyzwalaniu Włoch. Najcięższe bitwy miały miejsce 17-24 VII 1944 pod Ankoną i 9-21 IV 1945 pod Bolonią. Polacy walczyli również w Normandii po utworzeniu II frontu. 1 Dywizja Pancerna gen. Maczka odegrała znaczną rolę w bitwie pod Falaise (18-21 VIII 1944). Później dywizja ta brała udział w wyzwalaniu Francji oraz Belgii (m.in. bitwy pod Axel i Bredą).
We wrześniu 1944 w wielkiej operacji powietrzno-desantowej sprzymierzonych wzięła udział 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa pod wodzą gen. Stanisława Sosabowskiego. Celem operacji miało być uchwycenie przepraw na Mozie i Renie. Akcja ta (z słynnąbitwą pod Arnhem) zakończyła się niepowodzeniem.
Polskie siły brały również udział w walkach na froncie wschodnim. Najsłynniejszą bitwą była tam bitwa pod Lenino, w czasie której Polakami dowodził Zygmunt Berling. 1 Dywizja Piechoty im. Kościuszki poniosła w tej walce ciężkie straty.
3 4 3