Odpowiedzi

2010-03-29T09:04:52+02:00
Pomoc humanitarna to pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Polska niesie pomoc humanitarną finansując, między innymi, zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do realizacji misji humanitarnych.


Pomoc doraźna - zbieramy i przekazujemy potrzebującym lub ośrodkom opieki: odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, środki czystości i higieny, meble.


Ośrodki PCK - a wśród nich: noclegownie, domy pobytu dziennego, domy interwencji kryzysowej dla maltretowanych kobiet z dziećmi, świetlice terapeutyczne, integracyjne. Ośrodki pomocy oprócz schronienia, zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich zapewniają często także opiekę lekarza lub psychologa.


Opieka nad chorymi w domu - od dziesięcioleci szkolimy Siostry PCK do sprawowania opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi w ich domach. Umowy na świadczenie tych usług zawierają zarządy PCK różnych szczebli z samorządami terytorialnymi.

Pomoc cudzoziemcom - Nie zapominamy także o tych, którzy z obawy o życie musieli uciekać z własnego kraju zostawiając w nim cały swój dobytek. Te osoby przybywają najczęściej bez jakichkolwiek środków do życia i nie mogą podjąć pracy.


WOŚP - Zbiorki pieniedzy odbywajace sie raz w roku , dla dzieci potrzbujących głownie chorych w szpitalach.
2010-03-29T09:07:04+02:00
-Unicef
-ONZ
-WHO
-Caritas
-amnesty international