Christmas or Christmas Day is a holiday held on December 25 to commemorate the birth of Jesus, the central figure of Christianity. The date is not known to be the actual birth date of Jesus, and may have initially been chosen to correspond with either the day exactly nine months after some early Christians believed Jesus had been conceived, the date of the winter solstice on the ancient Roman calendar, or one of various ancient winter festivals. Christmas is central to the Christmas and holiday season, and in Christianity marks the beginning of the larger season of Christmastide, which lasts twelve days.

Although nominally a Christian holiday, Christmas is also widely celebrated by many non-Christians, and some of its popular celebratory customs have pre-Christian or secular themes and origins. Popular modern customs of the holiday include gift-giving, music, an exchange of greeting cards, church celebrations, a special meal, and the display of various decorations; including Christmas trees, lights, garlands, mistletoe, nativity scenes, and holly. In addition, Father Christmas (known as Santa Claus in some areas, including North America, Australia and Ireland) is a popular folklore figure in many countries, associated with the bringing of gifts for children.
Because gift-giving and many other aspects of the Christmas festival involve heightened economic activity among both Christians and non-Christians, the holiday has become a significant event and a key sales period for retailers and businesses. The economic impact of Christmas is a factor that has grown steadily over the past few centuries in many regions of the world.


Proszę o szybkie przetłumaczenie na język polski . !!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T11:03:49+02:00
Boże Narodzenie albo święta Bożego Narodzenia odbywa się w dniu 25 grudnia z okazji narodzin Jezusa, centralnej postaci chrześcijaństwa. Data nie jest znana jako faktyczna data narodzin Jezusa, a może została wstępnie wybrana do korespondencji z dnia dokładnie dziewięć miesięcy po tym jak kilku pierwszych chrześcijan uwierzyło, że Jezus został poczęty, w dniu przesilenia zimowego na starożytnym kalendarzu rzymskim lub w jednym z innych starożytnych świąt zimowych. Boże Narodzenie jest w centrum Bożego Narodzenia i świątecznego sezonu, w chrześcijaństwie to początek większych okresie Bożego Narodzenia, który trwa dwunascie dni.

Choć nominalnie święto chrześcijańskie Boże Narodzenie obchodzone jest powszechnie przez wielu nie-chrześcijan, a niektóre z popularnych obchodów mają przedchrześcijańskich lub świeckie motywy i pochodzenie. Popularne nowoczesne obyczajowe ferie świąteczne obejmują dawanie prezentów, muzykę, wymiany kart okolicznościowych, obchody w kościele, specjalny posiłek, i wiele różnych dekoracji, w tym choinki, lampki, girlandy, jemiołę, szopki i ostrokrzew. Ponadto, Ojciec Świąt(?) (jako Święty Mikołaj w niektórych rejonach, w tym w Ameryce Północnej, Australii i Irlandii) jest popularną postacią w folklorze wielu krajów, związanych z wniesieniem prezenty dla dzieci.
Ponieważ dawanie prezentów i wiele innych aspektów świąt Bożego Narodzenia obejmuje podwyższone działalności gospodarczej zarówno wśród chrześcijan i niechrześcijan, święta stały się znaczącym wydarzeniem i kluczowym okresie sprzedaży dla sprzedawców detalicznych i firm. Ekonomiczne skutki Bożego Narodzenia są czynnikiem, który stale wzrastała w ciągu ostatnich kilku stuleci w wielu regionach świata.


Część przetłumaczyłem jak umiałem(Father Christmas - Ojciec Świąt? i ostatnie zdanie)
Mam nadzieję że pomogłem :)