4) Do syntetyzowania białka zbudowanego z 22 aminokwasów potrzeba(wpisz liczbę w puste miejsca)

a) nici mRNA
b) tripletów w mRNA
c) cząsteczek tRNA
d) nukleotydów w DNA

5)Poniższe schematy przedstawiaiają pewne własności kodu genetycznego

a) UUA-leucyna
ACU-treanina

b) Walina- GUG GUU GUC GUA
c) ACG<- tak ACU<-tak ACG ACU(na przemian)<-Nie

Określ jakie cechy kodonu przedstawiono?

6)Poniżej przedstawiono fragment łańcucha polipoptywego pewnego białka:
a)posługując się tabelą kodow odtworz fragment mRNA na ktorym zapisana była podana selfencja aminokwasow.

b) zaproponuj kolejnosc zasad nici kodujacej DNA na ktorym zapisany był frag. białka z rysunku

w kułkach napisane jesr Ser. Trypt. His. Len. Arg.

1

Odpowiedzi

2009-10-31T21:19:53+01:00
Jedna nić mRNA
tripletów 22
czasteczek tRNA 22
3 *22=66 nukleotydów

zad.2
a) jeden aminokwas kodują trzy nukleotydy
b)zdegradowany tzn. że niektóre aminokwasy są kodowane przez wiecej niz jeden kodon(trójkę nukleotydów)
c) nienakładający się- tak mi się wydaje, bo trochę niejasno jest napisane:(
Zad.3
A) UCU UGG CUA CUU CGU
B) AGA ACC GAT GAA GCA