Przetłumacz zdania:
10.On nigdy nie narzekał) when he worked here.
11.George wyskoczył przez okno, gdy zauwazył pożar.
12.Gdy było zimno,pili gorącą herbatę,aby się rozgrzać.
13.Trzy miesiące temu miałam nadzieje) that i would become rich.
14.Co piłaś wczoraj na śniadanie?
15.o której zaczęliście we wtorek zajęcia?
16.Mój brat mieszłam w Warszawie zanim przeprowadził się do Katowic.

zad.2
1.Co zamierzasz robić w przyszłym tygodniu?
2.Czy będziecie jutro wieczorem oglądać sztukę?
3.W przyszłym miesiącu nasz nauczyciel prawdopodobnie wyjedzie do Krynicy.
4.Pociąg odjeżdza o godzinie 6, a więc pospiesz się
5.Tutaj jest bardzo ciepło.Czy mam otworzyc okno?
6.Do godziny 12 podam wam wyniki testu.
7.Mój ojciec zbuduje nowy dom
na wsi.
8.Co się stanie, jeżeli się spóźnie?
9.Jeżeli pojedziesz do Londynu.zobaczysz)the houses of Parliament.
10.Czy mam im pokazać tę nową płytę?
11.Myślę, że do przyszłego tygodnia skończę czytać tę książkę.
12.Jeżeli ona się spóźni, nie dostanie nic do jedzenia.
13.Kiedy zamierzasz kupić nowy samochód
?
14.Dlaczego oni nie jadą z nami nad morze?
15Czy mam jemu dać ten ołówek?
16.Nigdy nie będę uczyć się niemieckiego
17.Gdy tylko przyjedziesz,zabiore ciebie do teatru.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T14:48:08+01:00
10. He never complained about) when he worked here.
11.George jumped out the window when he noticed the fire.
12. When it was cold, drink hot tea to get warm.
13. Three months ago, I had hoped) that i would become rich.
14. What pilas yesterday for breakfast?
15.o which you began on Tuesday to address?
16. My brother lived in Warsaw before moving to Katowice.

zad.2
1. What are you going to do next week?
2. Did you watch the play tomorrow night?
3. Next month, our teacher is likely to leave for Krynica.
4. Train departs at 6, so hurry up
5. Here is a very ciepło.Czy I open the window?
6. 12 hours give you the test results.
7. My dad will build a new house
in the countryside.
8. What happens if I late?
9. If you go to Londynu.zobaczysz) The Houses of Parliament.
10. Do I have to show them this new album?
11. I think by next week I finish reading this book.
12. If she is late, do not get anything to eat.
13. When you want to buy a new car
?
14. Why did they not go with us to the seaside?
15 Can I give him the pencil?
16. I would never learn German
17. As soon as you arrive, I will take you to the theater.