1.
a) Liczba o 15 większa od x jest równa 70.
b) Liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x.
c) Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12.
d) Liczba o 5 większa od x i liczba 2 razy większa od x + 1 są równe.
2.
a) 4x - 3 = 3x + 5
b) 5x + 2 = 7 - 3x
c) 3 (x - 1) = 0
d) -6 (x + 1) = 24
e) -7 (x - 2) = 3x - 1
f) 4 (x - 1) = 6 (1 + x)
3.
a) 0,2x + 0,3 = - 0,5
b) 0,4 + 0,25x = -2
c) 2,1 - 0,3x = 0,4x
d) -1,5 - 3 = 0,2 +6

Proszę o pomoc !!! Daje 20 pkt i naj !!!
Wazzzzne !!

3

Odpowiedzi

2010-03-29T13:10:19+02:00
1.
a) x+15=70
x=65

b) 2x=87
x=43,5

c) 1/3x=12
x=36

2.
a) 4x - 3 = 3x + 5
x=8

b) 5x + 2 = 7 - 3x
8x=5
x=5/8

c) 3 (x - 1) = 0
3x-3=0
3x=3
x=1

d) -6 (x + 1) = 24
-6x-6=24
-6x=30
x=-5

e) -7 (x - 2) = 3x - 1
-7x+14=3x-1
-10x=-15
x=1,5

f) 4 (x - 1) = 6 (1 + x)
4x-4=6+6x
-2x=10
x=-5

3.
a) 0,2x + 0,3 = - 0,5
0,2x=-0,8
x=-4

b) 0,4 + 0,25x = -2
0,25x=-2,4
x=-9,6

c) 2,1 - 0,3x = 0,4x
-0,7x=-2,1
x=3
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T13:16:36+02:00
1.
a) x+15=70
x=70-15
x=55

b) 2x=87 | :2
x=43,5

c) x/3=12 | *3
x=36

d) x+5= 2(x+1)
x+5=2x+2
x-2x=2-5
-x=-3 | *(-1)
x=3

2.
a) 4x - 3 = 3x + 5
4x-3x=5+3
x=8

b) 5x + 2 = 7 - 3x
5x+3x=7-2
8x=5 | :8
x=5/8

c) 3 (x - 1) = 0
3x-3=0
3x=0+3
3x=3 | :3
x=1

d) -6 (x + 1) = 24
-6x+(-6)=24
-6x=24+6
-6x=30 | : (-6)
x=-5

e) -7 (x - 2) = 3x - 1
-7x-(-14)=3x-1
-7x+14=3x-1
-7x-3x=-1-14
-10x=-15 | : (-10)
x=1,5

f) 4 (x - 1) = 6 (1 + x)
4x-4=6+6x
4x-6x=6+4
-2x=10 | :(-2)
x=-5

3.
0,2x + 0,3 = - 0,5
0,2x=-0,5-0,3
0,2x=-0,8 | *10
2x=-8 | :2
x=-4

0,4 + 0,25x = -2
0,25x=-2-0,4
0,25x=-2,4| *100
25x=-240 | :25
x=-9,6

2,1 - 0,3x = 0,4x | *10
21-3x=4x
-3x-4x=-21
-7x=-21 | :(-7)
x=3

-1,5 - 3 = 0,2 +6 -> bez x ?
nie wiem gdzie ma być x więc nie rozwiążę :)

5 4 5
2010-03-29T13:18:10+02:00
1
a)
x+ 15=70 |-15
x=55
b)
2x=87 |:2
x = 43,5
c)
x+5=2x+1 |-x
5=x+1 |-1
x=4
2.
a)
4x-3=3x+5 |-3x
x-3=5 |+3
x=8
b)
5x+2=7-3x |+3x
8x+2=7 |-2
8x = 5 |:8
x=5\8
c)
3(x-1)=0
3x-3=0 |+3
3x=3 |:3
x=1
d)
-6(x+1)=24
-6x-6 =24 |+6
-6x =30 |:(-6)
x=-5
e)
-7(x-2)=3x-1
-7x+14=3x-1 |-3x
-10x+14=-1 |-14
-10x=-15 |:(-10)
x=-15\-10
x=3\2
f)
4(x-1)=6(1+x)
4x-4=6+6x |-4x
-4=6+2x |-6
-10=2x |:2
x=-5
3.
a)
0,2x+0,3=-0,5 |-0,3
0,2x=0,8 |*5
x=4
b)
0,4+0,25x=-2 |-0,4
0,25x=-2,4 |*4
x=-9,6
c)
2,1-0,3x=0,4x |+0,3x
2,1=0,7x |*10
21=7x |:7
x=3