Na podstawie tekstu odpowiedz na pytanie i wykonaj polecenia.

W CIĄGU OSTATNICH 20 LAT DUŻE POŁACIE RAF KORALOWYCH BLADŁY, BIELAŁY I W KOŃCU ZAMIERAŁY. WINĘ ZA TEN PROCES PRZYPISUJE SIĘ SKUTKOM DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA. (...) ODBARWNIE OZNACZA, ŻE COŚ ZŁEGO DZIEJE SIĘ Z MIKROSKOPOWYMI GLONAMI ŻYJĄCYMI W TKANKACH KORALI.
(...) TE MIKROORGANIZMY, W ZAMIAN ZA ,, prowiant ''- PRODUKTY FOTOSYNTEZY - OTRZYMUJĄ SCHRONIENIE I DOSTĘP DO ŚWIATŁA.

Ewa Kołodziejak - Nieckuła ,, Wiedza i życie ''
nr7/1998

a) Dlaczego rafy koralowe występują w strefie przybrzeżnej do głębokości 20 - 30 metrów ? .................................................................


b) Uzupełnij zdania.
Glony uzyskują od korali............................Korale czerpią od nich.................................


*c) Jak nazywa się zależność pomiędzy koralowcami a glonami ? ...................................................................

1

Odpowiedzi

2010-03-29T13:14:35+02:00
A) Dlatego, że dociera tam światło, które jest im potrzebne do produkcji pokarmu (fotosynteza).
b) Glony uzyskują od korali schronienie i dostęp do światła, Korale czerpią od glonów produkty fotosyntezy (pokarm).
c)Ta zależność to symbioza. (W III gim. będziesz mówił o oddziaływaniach nieantagonistycznych i ta symbioza będzie nazywana wtedy mutualizmem, czyli organizmy w tej symbiozie nie mogą żyć oddzielnie i każde z nich czerpie z tego korzyści)

liczę na naj. :)
pozdrawiam. :):)
173 4 173