Odpowiedzi

2010-03-29T13:13:08+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Z def. stęż. molowego
0,5mola------1dm3 roztworu
xmoli---------0,5dm3 roztworu
x=0,25mola
0,25mola------21,5g
1mol------------xg
x=86g
Ketony i aldehydy są izomerami, więc obliczenie wzoru sumarycznego mogę wykonać na podstawie wzoru ogólnego:
CnH2n+1CHO=86u
12n+2n+1+12+1+16=86
14n=86-30
14n=56
n=4
Szukany keton ma masę 86u i wzór sumaryczny C₅H₁₀O
17 4 17