Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T13:23:23+02:00
Witam!

- zasada zwierzchnictwa narodu
- podział władzy (władza ustawodawcza należała do dwuizbowego sejmu. Władzę wykonawczą powierzono Straży Praw, instytucji składającej się z prymasa i pięciu powołanych przez króla ministrów, jemu podległych i przed nim odpowiedzialnych, których mógł usunąć tylko sejm. Oznaczało to wprowadzenie zasady odpowiedzialności ministrów przed parlamentem)
- głosowanie większością a sejm nie mógł być zerwany ( zniesiono 'liberum veto' i instrukcje poselskie. )
- zakazano tworzenia konfederacji
- wprowadzono sejm gotowy - posłowie wybierani co 2 lata i mogli w każdej chwili zostać powołani na obrady.
- władza królewska została uznana za dziedziczną, a na kandydata do tronu wyznaczono księcia saskiego.
- zniesiono dualizm* państwowy między Polską a Litwą i oba kraje miały odtąd mieć wspólny rząd, skarb i wojsko.


Dzięki konstytucji Polska miała być monarchią konstytucyjną. Najsłabiej zostały opracowane kwestie władzy sądowniczej. Nadal utrzymano odrębne sądy dla mieszczan, szlachty i chłopów.

Pozdrawiam :)
4 4 4