Odpowiedzi

2010-03-29T13:12:01+02:00
2. RÓŻNICE MIĘDZY TATRAMI ZACHODNIMI I WSCHODNIMI:

Przyczyna podziału polskich Tatr na Tatry Zachodnie oraz Tatry Wysokie leży w odmiennej budowie geologicznej tych łańcuchów.

Pasmo Tatr Zachodnich jest utworem geologicznie młodszym, zbudowanym głownie z tzw. serii osadowych (wierchowych), czyli płaszczowin reglowych i wierchowych (wapienie okresu kredy i jury). Rozciąga się ono od Wołowca poprzez Czerwone Wierchy do Przełęczy Liliowe. Bezwzględne wysokości w tej części Tatr rzadko przekraczają 2000 m n.p.m. (Krzesznica 2122 m n.p.m.). W tej części Tatr występuje wiele jaskiń krasowych.

Tatry Wysokie są utworzone przez starszy trzon krystaliczny, zbudowany głównie z granitu i łupków krystalicznych. Rozciągają się od Kasprowego Wierchu po Rysy. Obszar ten charakteryzuje się licznymi potokami oraz jeziorami cyrkowymi (Morskie Oko, Czarny Staw pod Rysami). Wysokości bezwzględne znacznie przekraczają 2000 m n.p.m.

Granicą między tymi pasmami jest Przełęcz Liliowe (1955 m n.p.m.).

może to Ci trochę pomoże ;)
1 3 1
2010-03-29T13:12:28+02:00
Pasmo Tatr Zachodnich jest utworem geologicznie młodszym, zbudowanym głownie z tzw. serii osadowych (wierchowych), czyli płaszczowin reglowych i wierchowych (wapienie okresu kredy i jury). Rozciąga się ono od Wołowca poprzez Czerwone Wierchy do Przełęczy Liliowe. Bezwzględne wysokości w tej części Tatr rzadko przekraczają 2000 m n.p.m.. W tej części Tatr występuje wiele jaskiń krasowych.
Tatry Wysokie są utworzone przez starszy trzon krystaliczny, zbudowany głównie z granitu i łupków krystalicznych. Rozciągają się od Kasprowego Wierchu po Rysy. Obszar ten charakteryzuje się licznymi potokami oraz jeziorami cyrkowymi (Morskie Oko, Czarny Staw pod Rysami). Wysokości bezwzględne znacznie przekraczają 2000 m n.p.m.

1 3 1