Odpowiedzi

2010-03-29T13:14:11+02:00
Occupation of the artist is a very difficult profession. First you have to have talent, which is the most important feature of this profession. Unfortunately, sometimes he is not talented enough. Therefore, artists must have a personality. They must be able to say "no" and not agree on everything in order. I do not know if I wanted to be an artist.

Zawód artysty jest zawodem bardzo trudnym. Po pierwsze trzeba mieć talent, który jest najważniejszą cechą tego zawodu. Niestety czasem sam talent nie wystarcza. Dlatego artyści muszą mieć też osobowość. Muszą umieć powiedzieć "nie", a nie zgadzać się na wszystko po kolei. Nie wiem czy chciałbym być artystą.

:)
1 5 1
2010-03-29T13:14:28+02:00
Artist is a person who have a sensitive soul and mind. He engaged in their work with great respect and passion. Usually such people is very easy to offend. Artists are known for their exaggeration. They are very expressive. You can not learn to be an artist. You must be born as an artist.

Artysta jest osobą o wrażliwej duszy i umyśle. Angażują się w swoją pracę z wielkim szacunkiem i pasją. Zazwyczaj takie osoby łatwo urazić. Artyści znani są z przesady. Są także bardzo ekspresywni. Nie można nauczyć się, jak być artystą. Trzeba się nim urodzić.
1 5 1
2010-03-29T14:15:41+02:00
The profession of the artist amiss seems to be a simple profession, however in fact he is difficult. It is necessary to have talent which is the most important feature of this profession. Not always we realize how the other side is longing for this profession. To read some interesting book, or to watch wonderful work it is easily, but to make it it is far with more difficulty. I am full of admiration for these persons, because I will never be an artist

Zawód artysty na opak wydaje się być łatwym zawodem, jednak w rzeczywistości jest on trudny. Trzeba mieć talent, który jest najważniejszą cechą tego zawodu. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę jak wygląda druga strona tego zawodu. Przeczytając jakąś ciekawą książkę, lub przyjrzeć się wspaniałym dziele jest łatwo, ale wykonać to jest o wiele trudniej. Jestem pełna podziwu dla tych osób, ponieważ nigdy nie będę artystą
2 3 2