Odpowiedzi

  • HICZ
  • Rozwiązujący
2010-03-29T13:18:41+02:00
A [ej]
b [bi]
c [si]
d [di]
e [i]
f [ef]
g [dżi]
h [ejcz]
i [aj] j [dżej]
k [kej]
l [el]
m [em]
n [en]
o [oł]
p [pi]
q [kju]
r [ar] s [es]
t [ti]
u [ju]
v [wi]
w [dablju]
x [eks]
y [łaj]
z [zed]
2010-03-29T13:18:57+02:00
* a [ej]
* b [bi]
* c [si]
* d [di]
* e [i]
* f [ef]
* g [dżi]
* h [ejcz]
* i [aj]
* j [dżej]
* k [kej]
* l [el]
* m [em]
* n [en]
* o [oł]
* p [pi]
* q [kju]
* r [ar]
* s [es]
* t [ti]
* u [ju]
* v [wi]
* w [dablju]
* x [eks]
* y [łaj]
* z [zed]
2010-03-29T13:19:21+02:00
A ej
b bi
c ci
d di
e i
f ef
g dżi
h ejdż
i aj
j dżej
k kej
l el
m em
n en
o oł
p pe
q kju
r ar
s es
t ti
u ju
v wi
w dablju
x eks
y łaj
z zet