Zad.1. Zazanacz w układzie współrzędnych zbiory punktów (x,y) takich że:
a)x ≥ 0
b)y ≤ -3
c)x < 3 i y >2
d)x ≥ -1 i y ≥-4
e) x=-1
f)x >0 i y=5

Jak mógłby ktoś to narysować na kartce i dodać jako załącznik.

zad.2.Sprawdź czy do wykresu funkcji y=-x/2 +1 należy punkt :
a)(-2,1)
b)(0,-1)
c)(2,0)
d)(-6,7)


zad.3. a)Jaką wartość przyjmuje funkcja y=-0,4x+3 dla argumentu x=5/2 ?
b)Dla jakiego argumentu x funkcja y=-5x -1/4 osiąga wartość 10 ?
c)Dla jakich argumentów funkcja y=3x-1 przyjmuje wartości ujemne ?

Pomocy !!!

1

Odpowiedzi

2009-10-31T19:13:40+01:00