Proszę o obliczenia do każdego zadania.To jest na jutro!
zad.1Odcinek Gdańska do Torunia na mapie w skali 1:2 500 000 ma długość około 7,2 cm.Odległość między tymi miastami wynosi:a)100km b)160km c)180km d)250km
zad.2Plan narysowano w skali 1:10 000.Odległość ze szkoły do kina na planie wynosi około 20cm.Oblicz rzeczywistą odległość ze szkoły do domu.
zad.3Na mapie w skali 1:50 000 odległość między Murowaną Gośliną,a Śnieżycowym Jarem jest równa 14cm.W rzeczywistości ta odległość wynosi: a)5km b)14km c)7km d)70km

2

Odpowiedzi

2010-03-29T13:55:46+02:00
Zad.1Odcinek Gdańska do Torunia na mapie w skali 1:2 500 000 ma długość około 7,2 cm.Odległość między tymi miastami wynosi:a)100km b)160km c)180km d)250km

Odp: 1 cm - 25 km
25x x7.2 = 180
Odp C

zad.2Plan narysowano w skali 1:10 000.Odległość ze szkoły do kina na planie wynosi około 20cm.Oblicz rzeczywistą odległość ze szkoły do domu.

1 cm = 0.1 km
0.1 x 20 = 2 km
Odp 2 km

zad.3Na mapie w skali 1:50 000 odległość między Murowaną Gośliną,a Śnieżycowym Jarem jest równa 14cm.W rzeczywistości ta odległość wynosi: a)5km b)14km c)7km d)70km

1 cm = 0,5 km
14 x 0.5 = 7km
Odp: C
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T14:26:21+02:00
Zad1.
2 500 000 * 7,2 cm = 18 000 000 cm
18 000 000 cm = 180 km
odp: C

zad2.
10 000 * 20cm =200 000 cm
200 000 cm = 2 km
odp: odległość ze szkoły do kina wynosi 2 km .

zad3.
50 000 * 14cm = 700 000 cm
700 000 cm = 7 km
odp:C
1 5 1