Odpowiedzi

2010-03-29T13:34:41+02:00
Poprzez procesy mrozowe,czyli :
- zmiany temperatury ( zamarzanie i rozmarzanie podłoża )
- zamarzanie wody w szczelinach i spękaniach
One powodują blokowy rozpad skał .
133 4 133
2010-03-29T13:36:57+02:00
Gołoborza świętokrzyskie powstały w wyniku wietrzenia późno kambryjskich piaskowców kwarcytowych. Procesy te zachodziły w chłodnym klimacie jaki panował na obszarze Polski w plejstocenie. Głównym czynnikiem powstania gołoborzy były procesy mrozowe zmiany temperatury - zamarzanie i rozmarzanie podłoża; zamarzanie wody w szczelinach i spękaniach ciosowych powodujące rozpad blokowy skał.
26 4 26