1. W trójkącie równoramiennym o obwodzie 15 cm ramię jest 7 razy dłuższe od podstawy . Oblicz długość boków tego trójkąta.
x- długość podstawy !!!!
2.W prostokącie o obwodzie 16 cm jeden bok jest 4 cm krótszy niż drugi . Oblicz pole tego prostokąta.
x-długość dłuższego boku.
3. W trapezie jedna z podstaw jest 2 razy dłuższa niż druga , wysokość ma 8 cm , a pole wynosi 54 cm². Oblicz długość podsaw tego trapezu !!!! x- góry bok trapezu !!!

1

Odpowiedzi

2010-03-29T14:25:30+02:00
1.
7x+7x+x=15
15x=15/:15
x=1cm
2.
x+x+x-4+x-4=16
4x=4+4+16
4x=24/:4
x=6cm
P=a*b
a=6cm
b=x-4=6-4=2cm
P=6*2=12cm2