A) 12% kwoty 30zł to........
b)35%kwoty 20 zł to........
c) 150% masy 32 kg to ........
d)2,5% kwoty 1000 zł to.....
e) 12,5%kwoty 800 $ to........
f)3,3% kwoty 150 euro to........
g) 1,5% liczby 5 to ...........
h) 0,1% liczby 220 to ..........
i)12% kwoty 50000zł to .......
j)125% masy 3000kg to ..........
k)0,2% objętości 170 l to ...........
l)2,1 % masy 40 t to...............

Jakby co to zadanie jest z ksiazki MATEMATYKA Z PLUSEM(Gdanskie wydawnictwo)str.138 . zad. 3.(cale)

Daje najlepszą!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-29T13:55:31+02:00
A) 12% kwoty 30zł to 3,6zł.
b) 35%kwoty 20 zł to 7zł.
c) 150% masy 32 kg to 48kg.
d) 2,5% kwoty 1000 zł to 25zł.
e) 12,5%kwoty 800 $ to 100$
f) 3,3% kwoty 150 euro to 4,95euro.
g) 1,5% liczby 5 to 0,075.
h) 0,1% liczby 220 to 0,22.
i) 12% kwoty 50000zł to 6000zł.
j) 125% masy 3000kg to 3750kg.
k) 0,2% objętości 170 l to 0,34l.
l) 2,1 % masy 40 t to 0,84t=840kg.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T14:02:45+02:00
A) 0,12×30zł = 3,6zł
b) 0,35×20zł = 7zł
c) 1,50×32kg = 48kg
d) 0,025×1000zł = 25zł
e) 0,125×800$ = 100$
f) 0,033×150euro = 4,95euro
g) 0,015×5 = 0,075
h) 0,001×220 = 0,22
i) 0,12×50000zł = 6000zł
j) 1,25×3000kg = 3750kg
k) 0,002×170l = 0,34l
l) 0,021×40t = 0,84t