1. Wyznacz wskazane wielkości.
a) k=7n; n
b) a=k+6; k
c) z=7-y; y
d) d=a+bc; c
e) x=2k+1; k
f) 2k=7n+5; n2. Z podanego wzoru wyznacz każdą z wielkości występujących po prawej stronie. ( ukośna kreska to jest kreska ułamkowa)
a) G=1/R
b) B=1/K
c) I=U/R
d)p=F/S
e) d=m/V
f) Q=mg
g) V= Ph

Bardzo proszę o szybkie i dobre rozwiązanie...pilnee ; ))

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T14:20:27+02:00
1.
a) k=7n; n
n = k/7

b) a=k+6; k
k+6 = a
k = a-6

c) z=7-y; y
7-y = z
-y = z-7 /*(-1)
y = 7-z

d) d=a+bc; c
a+bc = d
bc = d-a
c = (d-a)/b

e) x=2k+1; k
2k+1 = x
2k = x-1
k = (x-1)/2

f) 2k=7n+5; n
7n+5=2k
7n = 2k-5
n = (2k-5)/7

2.
a) G=1/R
GR = 1
R = 1/G

b) B=1/K
BK = 1
K = 1/B

c) I=U/R
U = I*R
R = U/I

d)p=F/S
F = pS
S = F/p

e) d=m/V
m = dV
V = m/d

f) Q=mg
m = Q/g
g = Q/m

g) V= Ph
P = V/h
h = V/P
5 3 5
2010-03-29T14:22:50+02:00
1.
a) n=k/7
b) k=a-6
c) y=7/z
d) c=d/b - a
e) k=x/2 - 1
f) n=2k/7-5

2.
a)R = 1/G

b)K = 1/B

c)
U = I*R
R = U/I

d)
F = pS
S = F/p

e)
m = dV
V = m/d

f)
m = Q/g
g = Q/m

g)
P = V/h
h = V/P
1 1 1
2010-03-29T14:31:55+02:00
1.
a) k=7n |:7
n=k/7

b) a=k+6 |-6
k=a-6

c) z=7-y |+y
z+y=7 |-z
y=7-z

d) d=a+bc |-a
d-a=bc |:b
c=d-a/b

e) x=2k+1 |-1
2k=x-1 |:2
k=x-1/2

f) 2k=7n+5 |-5
2k-5=7n |:7
n=2k-5/7

2. a) G=1/R |*R
GR=1 |:G
R=1/G

b) B=1/K |8K
BK=1 |:b
K=1/B

c) I=U/R |*R
U=IR |:I
R=U/I

d) p=F/S |*S
F=pS |:p
S=F/p

e) d=m/V |*V
m=dV |:d
V=m/d

f) Q=mg |:g
m=Q/g |*g
mg=Q |:m
g=Q\m

g) V=Ph |:h
P=V/h |*h
Ph=V |:P
h=V/P
1 1 1