Odpowiedzi

2010-03-29T14:42:57+02:00
S = 190km
v₁ = 20km/h
v₂ = 30km/h

Odległość między przyjaciółmi po 2,1h:
s₁ = v₁ × t = 20×2,1 = 42km
s₂ = v₂ × t = 30×2,1 = 63km
Δs = s-(s₁+s₂) = 190 - (42+63) = 85km

O której się spotkają? ^^
t₁ = t₂
s₁ = 2/3 s₂

s₁+s₂ = 190km
2/3 s₂+s₂ = 190km
5/3s₂ = 190km
s₂ = 114km
s₁ = 76km

t₁ = s₁/v₁ = 76/20 = 3,8h
t₂ = s₂/v₂ = 114/30 = 3,8h

Odp.: Odległość między przyjaciółmi po 2,1h wynosi 85km.
Przyjaciele spotkają się po 3,8h.
3 2 3