Żuraw budowlany podnosi paletę z cegłami i jednocześnie przesuwa sie po szynach z prędkością o wartości 0,3 m/s. Paleta z cegłami podnoszona przez ten żuraw porusza się względem ziemi z prędkością o wartości 0,5 m/s. Oblicz wartość kąta, jaki tworzy kierunek prędkości palety z kierunkiem pionowym. Oblicz wartość prędkości, z jaką palta jest podnoszona.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-31T22:06:36+01:00
Vx= 0,3 m/s
vy= 0,5 m/s
v=?
kąt=?

a) pionowa prędkość vy i pozioma prędkość vx są prostopadłe, tworzą przyprostokątne trójkąta prostokątnego, prędkość wypadkowa jo przeciwprostokątna v, obliczam z tw. Pitagorasa:
v²=vx²+vy²
v=√(vx²+vy²)
v=√(vx²+vy²)
v=√(0,3²+0,5²)
v=√(0,09+0,25)
v=√0,36
v=0,6 m/s

b) kąt między vy i v :
cos α=Vy/v
cos α=0,5/0,6
cos α=0,8333
α≈56⁺ 30'