Write a factifile for a competer magazine explaining the advantages or disadvantages of e-mails over phoning and writing letters.
Reasons why e-mails can make your life better
-You don't need to find a pen, paper or envelope.
minimum 150 słów i prosze z tłumaczeniem polskim.

1

Odpowiedzi

2010-10-27T21:57:23+02:00

W pierwszym kwartale 2008 r. wystartuje portal internetowy RepublikaKobiet.pl (Republika Kobiet Sp. z o.o.), który ma być społecznościowym odpowiednikiem magazynów dla kobiet. Założycielami portalu są: Katarzyna Montgomery, wiceprezes zarządu i redaktor naczelna portalu (była redaktor naczelna dwutygodnika "Viva!"), Piotr Wąsowski, wiceprezes spółki (współtwórca portalu Bankier.pl), oraz Jan Dybczyński, prezes spółki (były prezes zarządu Hachette Filipacchi Polska). Do nowego projektu spółka Republika Kobiet pozyskała inwestorów finansowych - dwa międzynarodowe fundusze venture capital: bmp Media Investors oraz Mangrove II Investment (zarządzany przez Mangrove Capital Partners).

Jako element procesu budowy portalu Republika Kobiet wspólnie z TV4 uruchomiła stronę internetową programu telewizyjnego "Mała czarna" emitowanego codziennie na antenie TV4. Pod adresem www.malaczarna.republikakobiet.pl internautki będą mogły wyrażać opinie na temat spraw poruszanych w programie, którego gospodarzem jest Katarzyna Montgomery. Docelowo portal będzie funkcjonował pod adresem www.republikakobiet.pl. - Portal będzie odpowiednikiem drukowanych magazynów lifestyle'owych skierowanych do kobiet. Będzie się utrzymywał ze sprzedaży reklam oraz działalności e-commerce - wyjaśnia Piotr Wąsowski. Nie ujawnia jednak oczekiwań właściciela dotyczących rentowności projektu ani całkowitej wielkości inwestycji w portal. (GHM)

 

 

tłumaczenie na niemiecki:Im ersten Quartal 2008 wird ein Internetportal RepublikaKobiet.pl (Republik Women's Sp.), Was zu einer sozialen Gegenwert von Zeitschriften für Frauen. Die Gründer des Portals sind: Catherine Montgomery, Executive Vice President und Chefredakteur des Portals (das ehemalige Chefredakteur der zweiwöchentlichen "Viva!"), Peter Wasowski, Vice President des Unternehmens (Co-Creator der Portal Bankier.pl), und John Dybczyński, Präsident des Unternehmens (ehemaliger CEO von Hachette Filipacchi Polen .) Für das neue Projekt des Unternehmens erworben Republik Frauen von Finanzinvestoren - zwei internationale Venture Capital-Fonds: (. Von Mangrove Capital Partners verwaltet) bmp Media Investors und Mangrove II Investment

Im Rahmen der Prozess der Entwicklung eines Portal gemeinsam mit der Frauen-Republik eine Website TV4 Fernsehsendung "Little Black"-Sendung täglich On-Air-TV4. Unter www.malaczarna.republikakobiet.pl das Internet können die Stellungnahmen zu Angelegenheiten im Programm angesprochen ausdrücken, moderiert von Katharina Montgomery. Letztlich wird das Portal auf www.republikakobiet.pl betreiben. - Das Portal wird den Gegenwert von gedruckten Lifestyle-Magazin für Frauen ausgerichtet sein. Es wird aus der Werbung und E-Commerce statt -, erklärt Peter Wasowski. Wir geben jedoch die Erwartungen bezüglich der Rentabilität des Projekts Eigentümer oder das Gesamtvolumen der Investitionen in das Portal. (GHM)