Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T15:12:58+01:00
To ma być po niemiecku czy po polsku?? bo niewiem...
to ja ci napisze tak i tak:)


W Niemczech nauka jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci do 18 roku życia.
Szkoła podstawowa (Grundschule) trwa 4 lata (poza Berlinem - tu trwa 6 lat) i każdy musi do niej uczęszczać.
Pod koniec szkoły podstawowej nauczyciel na podstawie ocen pomaga podjąć rodzicom decyzję, gdzie uczeń będzie kontynuował naukę. Do wyboru są trzy szkoły: gimnazjum, Realschule oraz Hauptschule.
Od wyboru szkoły zależy dalszy kierunek edukacji, dlatego na początku każdej z tych szkół możliwa jest zmiana np. z Realschule do gimnazjum lub z Hauptschule do Realschule (w obu przypadkach uczeń nie może mieć problemów z nauką).

Każdą ze szkół kończy inny egzamin:
w gimnazjum, które trwa 9 lat - matura (Abitur)
w Realschule, która trwa 6 lat - tzw. Mittlere Reife
w Hauptschule, trwającej 5 lat - tzw. Hauptschulabschluss
n Deutschland Wissenschaft ist obligatorisch für all Kinder des 18 Jahrs zu Leben.
Anfängliche (Grundschule) Schule dauert 4 Jahre (außer Berlin - hier dauert 6 lat) und jeder muß zu ihr gehen.
An dem Ende der anfänglichen Schule Lehrer an Anfangsgründe der Beurlaubungen aufhilft, Eltern Auflösung zu annehmen, wo Lehrling ist zu fortführen Wissenschaft. Zu Auslesen sind drei Schulen: Gymnasium, Realschule und gleichfalls Hauptschule.
Von Auslesen der Schule abhängt anschließende Richtung der Ausbildung, deshalb eingangs jeder aus diesen Schulen ist möglich Änderung z.B. mit mit Realschule zu Gymnasium oder mit Hauptschule zu Realschule (in beiden Gelegenheiten Lehrling nicht kann haben Probleme mit Wissenschaft).

Jeder aus Schulen vollendet anderes Examen:
in Gymnasium, das 9 lat dauert - Reifezeugnis (Abitur)
in Realschule, das dauert 6 lat - sogenannter Mittlere Reife
in Hauptschule, daß dauert 5 lat - sogenannter Hauptschulabschluss
6 5 6