Odpowiedzi

2009-10-31T15:14:51+01:00
Jaki jest czas potrzebny do zwiększenia szybkości z 80 km/h do 120 km/h w ruchu jednostajnie przyspieszonym dla samochodu, który przy większych prędkościach może osiągnąć przyspieszenie 0,5 m/s²????

Dane:
v₁=80km/h
v₂=120km/h
a=0,5m/s²
Δv=v₂-v₁=120km/h-80km/h=40km/h≈11,11m/s

Rozwiązanie:
a=Δv/Δt
Δt=Δv/a
Δt=(11,11m/s)/(0,5m/s²)=22,22s

Odp: Czas wynosi około 22,22s.
3 3 3