Zada 1w hurtowni ceny wszystkich towarów obniżono o 2 %.Ile procent kwoty początkowej zaoszczędził kupując dwie rzeczy , a ile , gdy kupi 4cztery rzeczy ? Ile zaoszczędziłby kupując 100 sztuk ?

zad 2
zapisz różnicę liczby x i liczby o 40 % większej od liczby o 18 mniejszej od x.

zad3. O ile centymetrów kwadratowych zwiększy się pole trójkąta o podstawie a cm i wysokości o 4 cm krótszej od podstawy , jeżeli wysokość zwiększy się o 10 cm ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T02:11:00+02:00
Zadanie 1

jedna rzecz:
cena przed obniżką: x
cena po obniżce: x-2%x = 0,98x

dwie rzeczy:
cena przed obniżką: x*2 = 2x
cena po obniżce: 0,98x*2 = 1,96x
oszczędność: (2x-1,96x):2x= 0,04x:2x = 0,02 = 2%

cztery rzeczy:
cena przed obniżką: 4x
cena po obniżce: 0,98*4x = 3,92x
oszczędność: (4x-3,92x):4x = 0,08x:4x = 0,02 = 2%

sto rzeczy:
cena przed obniżką: 100x
cena po obniżce: 0,98*100x = 98x
oszczędność: (100x-98x):100x = 2x:100x = 0,02 = 2%


zadanie 2

x-[(100%+40%)(x-18) = x-140%(x-18) = x-1,4(x-18)

ewentualnie jeszcze redukcja wyrazów podobnych:
x-1,4x+25,2 = -0,4x+25,2


zadanie 3

przed zmianą:
P = 0,5*a*(a-4)
P = 0,5a(a-4)
P = 0,5a²-2a

po zmianie:
P = 0,5*a*(a-4+10)
P = 0,5a(a+6)
P = 0,5a²+3a

(0,5a²+3a)-(0,5a²-2a) = 0,5a²+3a-0,5a²+2a = 5a [cm²]
16 4 16