Odpowiedzi

2010-03-29T14:35:26+02:00
Przyczyną powstawania spogu jest zaniezyszczone pyłami, gazami, parami powietrze.
2010-03-29T14:38:45+02:00
- Unoszone zanieczyszczenia po pewnym czasie ulegają sorpcji
- II - II - II - II - są sprowadzane na nią wraz z opadem
- gdy jest dzień bezwietrzny, to może dojść do kumulacji zanieczyszczeń i powstania tzw. smogu.
- efekt spalania węgla w połączeniu z dużą koncentracją sadzy oraz tlenków siarki i węgla
- Tworzy się ze spalin samochodowych, które zawierają czad, węglowodory i tlenki azotu.