Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania:
a) Jaka liczba ma tę własność , że po dodaniu do niej liczby 72 otrzymamy -27 ?
b) Jeżeli pewną liczbę zmniejszymy o 5,4, to otrzymamy -4,5. O jakiej liczbie mowa ?
c)Pewną liczbę zwiększono 2,5 raza i otrzymano 100 . Jaka to była liczba ?
d) Jeśli pewną liczbę zmniejszymy trzykrotnie , to otrzmamy 3 1/2 . Jaka to liczba ?
e)Jaka liczba ma tę własność , że po jej podwojeniu i dodaniu liczby 5 otrzymamy liczbę czterokrotnie większą ?

3

Odpowiedzi

2010-03-29T14:40:46+02:00
A . 72 + 27 = 99
b . -4,5 + 5,4 = 0,9
c . 100 : 2,5 = 40
d . 3 1/2 x 3 = 7/2 x 3 = 21/2 = 10 1/2
e .
2010-03-29T14:44:21+02:00
A) x +72 = -27
x = -27 -72
x = -99
b) x - 5,4 = -4,5
x = -4,5 + 5,4
x = 0,9
c)2,5x = 100 / :2,5
x = 40
d)1/3x = 31/2 / *3
x = 93/2
x = 46,5
e)2x + 5 = 4x
2x - 4x = -5
-2x = -5 / :(-2)
x = 2,5
2010-03-29T14:47:39+02:00
A)
x + 72 = -27 /+27
x + 99 = 0 /-99
x = -99

b)
x - 5,4 = -4,5 /+4,5
x - 0,9 = 0 /+0,9
x = 0,9

c)
2,5x = 100 /:2,5
x = 40

d)
x : 3 = 3½ /*3
x = 10½

e)
2x + 5 = 4x /-2x
5 = 2x /:2
2,5 = x